Global kommunikation


Global kommunikation

Få redskaber til at kommunikere effektivt på tværs af grænserne

Global kommunikation henvender sig til medarbejdere, som arbejder i et internationalt miljø.

Mange oplever kulturelle forhindringer, når de kommunikerer på tværs af grænserne. Ikke blot kan sproget være en forhindring, men også mange andre faktorer såsom f.eks. personlig fremtoning, kropssprog samt måden at opbygge relationer på spiller en rolle.

Interkulturelle kompetencer er nogle af de vigtigste færdigheder i en hverdag, hvor man kommunikerer med internationale medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere etc.

Interkulturelle kompetencer:

  • Øger effektiviteten i firmaet
  • Åbner døre til nye markeder og netværk
  • Får medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere etc. til at føle sig værdifulde
  • Bidrager til at undgå fejl, misforståelser og utilfredshed

Såvel indhold som omfang skræddersys!

Eksempler på indhold:

  • Hvad er interkulturel kommunikation og hvordan virker det i praksis?
  • Hvilken indflydelse har kultur på kommunikation?
  • Engelsk som globalt sprog
  • Strategier til effektiv interkulturel kommunikation
  • Hvordan undgår man interkulturelle misforståelser og konflikter?
  • Verbale og non-verbale kulturforskelle