top of page
  • Forfatters billedeAndreas Els

I Tyskland sælger man på engelsk – men køber på tysk

Danmarks største eksportmarked er Tyskland. Med ikke mindre end ca. 83 millioner indbyggere er vores nabo mod syd en solid spiller på det internationale marked – ikke mindst for Danmark. Derfor kan det undre, at ikke flere danske erhvervsfolk gør sig den ulejlighed at lære tysk og tysk kulturforståelse.


Engelsk som globalt forretningssprog


Engelsk er ubestrideligt det dominerende sprog i international forretningskommunikation. Det er det primære sprog for handel, teknologi, videnskab og finans over hele verden. Tyske virksomheder har indset vigtigheden af at kommunikere på engelsk for at nå ud til et globalt publikum, tiltrække udenlandske investorer og styrke deres internationale tilstedeværelse.


Køb på engelsk – sælg på tysk


Så længe der er tale om at sælge tyske produkter eller services til andre lande, er tyskerne villige til at gøre dette på engelsk. Men i det øjeblik de skal til at købe fra udlandet, ændrer dynamikken sig. Tyskerne værdsætter deres eget sprog og kultur, og når det kommer til at træffe vigtige forretningsbeslutninger, foretrækker mange at bruge deres modersmål. Dette skyldes til dels manglende engelskkundskaber hos tyskerne, men det skyldes også, at tillid og relationer spiller en afgørende rolle i forretningsverdenen.


At kunne kommunikere på tysk giver mulighed for en dybere forbindelse og bedre forståelse mellem parterne. Mange tyske virksomheder finder det lettere at opbygge tillid og stærke forretningsrelationer, når kommunikationen foregår på deres eget sprog.


Tysk kultur


Men hvorfor behøver vi som danskere at sætte os ind i den tyske kultur? Selvom Tyskland er vores nærmeste nabo (i hvert tilfælde hvis man bor i Jylland) er der store forskelle på kulturen. Her er et par eksempler:


  • Hierarki og autoritet:I Tyskland vægtes hierarki og autoritet højt. Der er tydelige linjer mellem ledere og medarbejdere, og respekt for autoritet er vigtig. Beslutninger træffes ofte top-down. Det er derfor vigtigt at vide nøjagtig hvilken medarbejder man skal kontakte, så man som dansker ikke bryder disse kommandolinjer.I Danmark er der en mere flad organisationsstruktur, hvor hierarkier er mindre markante. Der er fokus på samarbejde og konsensus, og beslutninger træffes ofte gennem dialog og inddragelse af medarbejderne.

  • Forretningsmøder og formelle procedurer:I Tyskland er forretningsmøder ofte formelle og strukturerede. Der lægges vægt på punktlighed, professionalisme og detaljeret planlægning. Dette er man som dansker nødt til at tage højde for, hvis man ønsker at sælge noget til tyskerne.I Danmark er forretningsmøder ofte mere afslappede og uformelle. Der kan være mere plads til diskussion og kreativitet, og punktlighed er stadig vigtig, men der er ofte mere fleksibilitet.


I en stadig mere globaliseret verden hvor engelsk er det globale forretningssprog, er det essentielt at forstå, hvor vigtigt det tyske sprog og den tyske kultur er for at få succes med salg til det tyske marked.

Tyskerne vil nemlig gerne sælge på engelsk – men når det kommer til køb, foregår det helst på tysk.


En investering i sprog og kultur er en investering i fremtiden.

0 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Virksomhedens succes starter med god kommunikation

God kommunikation er et af de vigtigste parametre for en virksomheds succes. Ofte bliver kommunikation opfattet som en blød værdi, som kan varetages af enhver leder eller medarbejder. Det er ikke rigt

Comments


bottom of page