top of page
clapping målgruppe

Engelsk som koncernsprog

Engelsk som koncernsprog bliver stadig mere udbredt i Danmark.

 

Engelsk som koncernsprog tiltrækker arbejdskraft og gør det lettere at arbejde på tværs af grænser. 

 

Undersøgelser viser dog, at overgangen ikke er uproblematisk - vigtige informationer kan gå tabt, magtbalancen kan rykkes, og den uformelle snak kan fortumme, fordi nogen medarbejdere behersker engelsk bedre end andre.

Få indsigt i problematikkerne - og en strategi til at få succes for hele virksomheden.

Brugen af engelsk som koncernsprog kan være en værdifuld ressource, men det kan også give anledning til visse udfordringer. 

 

Eksempler på problemer:

  1. Misforståelser og misinterpretationer: Medarbejdere, hvis engelske færdigheder varierer, kan opleve misforståelser eller misfortolkninger, hvilket kan føre til fejl og ineffektivitet.
     

  2. Kulturelle udfordringer: På engelsk kan det være svært at forstå de kulturelle nuancer, som er vigtige i forretningsmæssige sammenhænge. Dette kan føre til kommunikationsudfordringer.
     

  3. Reduceret medarbejderengagement: Hvis medarbejdere ikke føler sig trygge i at udtrykke sig på et andet sprog, kan det resultere i lavere engagement og en manglende deltagelse i virksomhedskulturen såvel socialt som arbejdsmæssigt.
     

  4. Sprogligt hierarki: Medarbejdere, der ikke har engelsk som deres første sprog, kan føle sig underordnede eller overset, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet negativt.

 

Ved at adressere disse udfordringer proaktivt og skabe et inkluderende miljø, der understøtter alle medarbejderes behov, kan en virksomhed maksimere fordelene ved at bruge engelsk som koncernsprog og minimere potentielle problemer.

Eksempel på hvad et konsulentforløb bl.a. indeholder:

 

Trin 1: Behovsanalyse og målfastsættelse:

Møde med ledelsen for at identificere virksomhedens mål med at indføre engelsk som koncernsprog.

Analyse af medarbejdernes sproglige kompetencer og kulturelle baggrund.

Fastlæggelse af nøgleparametre for succes og målbare mål.

 

Trin 2: Udarbejdelse af kommunikationsstrategi:

Udvikling af en omfattende kommunikationsstrategi for at informere og engagere medarbejderne i overgangen.

Identifikation af kommunikationskanaler og oprettelse af informationsmateriale.

 

Trin 3: Sprogtræning og ressourceidentifikation:

Implementering af skræddersyede sprogtræningsprogrammer baseret på medarbejdernes nuværende færdigheder.

Identifikation af eksterne sprogresurser og støttesystemer for at hjælpe medarbejdere i overgangsfasen.

 

Trin 4: Kulturel sensitivitetstræning / kulturforståelse:

Udvikling og implementering af kulturel sensitivitetstræning for at fremme forståelse og samarbejde på tværs af kulturelle forskelle.

Facilitering af workshops eller seminarer om kultur og arbejdsmiljø i den nye sprogkontekst.

 

Trin 5: Test og evaluering:

Udførelse af sprog- og kulturtests for at evaluere medarbejdernes fremskridt og identificere eventuelle områder, der kræver yderligere støtte.

Justering af træningsprogrammer og strategier baseret på feedback og resultater.

 

Trin 6: Implementering og overvågning:

Gradvis implementering af engelsk som koncernsprog i forskellige virksomhedsområder.

Oprettelse af en overvågnings- og feedbackmekanisme for at sikre vedvarende succes og kontinuerlig forbedring.

 

Trin 7: Kontinuerlig støtte og evaluering:

Etablering af en supportstruktur, der inkluderer sprogcoaching, mentorordninger og ressourcecentre.

Regelmæssig evaluering af virkningerne af sprogskiftet på arbejdsmiljø og forretningsresultater.

Dette konsulentforløb sigter mod at skabe en smidig overgang til engelsk som koncernsprog, hvor fokus ligger på at forstå og imødekomme medarbejdernes behov og sikre en vellykket implementering.

Engelsk som koncernsprog: Styrk din globale virksomhed med eksperthjælp fra Els-Com

Velkommen til Els-Com, din partner i at gøre engelsk til koncernsprog til en konkurrencefordel for din virksomhed. Vi forstår betydningen af effektiv kommunikation på tværs af grænser og kulturer, og vores skræddersyede løsninger hjælper dig med at navigere i det internationale forretningslandskab.

Hvad er Engelsk som koncernsprog?

Engelsk som koncernsprog er ikke bare en kommunikationsmetode, det er en strategisk beslutning med potentiale til at transformere din virksomheds globale tilstedeværelse. Det indebærer at gøre engelsk til det primære sprog for interne og eksterne kommunikationsprocesser på tværs af alle niveauer i organisationen. Hos Els-Com hjælper vi dig med at forstå, implementere og drage fordel af denne vigtige forretningsstrategi.

 

Optimer din virksomhed med engelsk som koncernsprog:

Med vores ekspertise i at implementere engelsk som koncernsprog tilbyder vi skræddersyede løsninger, der opfylder dine virksomheds unikke behov. Fra udarbejdelse af interne retningslinjer og træningsprogrammer til at sikre, at dine medarbejdere er komfortable med sproget, guider vi dig gennem hele processen. Vi hjælper dig med at bryde sprogbarrierer og styrke kommunikationen på tværs af alle niveauer af din organisation.

 

Engelsk som koncernsprog kursus:

Vores specialdesignede kurser er skabt til at udruste dine medarbejdere med de nødvendige sprogfærdigheder og kulturel forståelse, der kræves for at trives i en engelsk-drevet koncern. Fra grundlæggende kommunikation til avancerede forretningsmæssige terminologier tilbyder vores kurser en omfattende tilgang til at gøre dine teams sprogligt selvsikre og professionelle.

 

Tag det Næste Skridt mod International Succes:

Vil du styrke din virksomheds internationale tilstedeværelse? Els-Com er din pålidelige partner på rejsen mod at gøre engelsk til koncernsprog. Kontakt os i dag for at udforske, hvordan vi kan skræddersy løsninger, der passer til dine behov og bringe din virksomhed til nye højder.

bottom of page