top of page

Hvad er Els-Com

Forretningsmøde

Els-Com tilbyder kvalitetsydelser på engelsk, tysk og dansk

Effektiv kommunikation er en strategi – ikke en blød værdi.

Hos Els-Com er vi stolte af af kunne tilbyde mere end bare almindelige sprogkurser. Forskning viser nemlig, at god kommunikation i erhvervslivet er vejen til succes. Dette gælder både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

For virksomheden betyder det profit, og for den enkelte medarbejder betyder det langt større karrieremuligheder, hvis man mestrer sprog og kommunikation.

Sprog og kommunikation er fundamentale elementer for enhver virksomhed af flere årsager:

  1. Effektiv forretningskommunikation:
    Klare og præcise kommunikationsevner er afgørende for at formidle virksomhedens budskaber internt og eksternt. Dette inkluderer korrekt håndtering af e-mails, rapporter, præsentationer og andre forretningsdokumenter.

  2. Professionelt image: Et virksomhedens professionelle image er ofte afspejlet i dens kommunikation. Klart formulerede og korrekte beskeder sender et positivt signal til kunder, samarbejdspartnere og interessenter, hvilket kan bidrage til at styrke virksomhedens omdømme.

  3. International ekspansion: Hvis virksomheden har internationale ambitioner, er flersprogethed og kulturel forståelse afgørende. At kunne kommunikere effektivt på flere sprog åbner dørene til globale markeder og styrker internationale forretningsrelationer.

  4. Forbedret samarbejde: Klar kommunikation faciliterer bedre samarbejde internt mellem medarbejdere, afdelinger og ledelseslag. Det reducerer risikoen for misforståelser og konflikter, hvilket fører til en mere effektiv arbejdsplads.

  5. Innovationsfremmende: Kommunikation er en afgørende faktor for innovation. Nye ideer, forslag og feedback kræver en åben og effektiv kommunikationskultur for at trives. Klar kommunikation kan fremme kreativitet og nyskabelse.

  6. Kundetilfredshed: En virksomhed, der forstår kundernes behov og formår at kommunikere effektivt med dem, er mere tilbøjelig til at opnå højere kundetilfredshed. Dette kan føre til øget loyalitet og gentagne forretninger.

  7. Krisehåndtering: I tilfælde af kriser eller udfordringer er klar og hurtig kommunikation afgørende. Virksomheder med stærke kommunikationsevner er bedre rustet til at håndtere og minimere potentielle skader på deres omdømme.

 

I det store hele er sprog og kommunikation hjørnestenene i ethvert succesfuldt forretningsmiljø.

 

En virksomhed, der investerer i at forbedre sine kommunikationsevner, er bedre rustet til at opnå konkurrence fordele og navigere i det komplekse forretningslandskab.

 

Els-Com tilbyder en række forskellige kommunikationsydelser, som kan kombineres efter ønske, så alle ydelser bliver skræddersyede.

Der er nemlig den gevinst, at god kommunikation kan ses på bundlinjen!

Lene Els ejer

Hvem er jeg?

Omdrejningspunktet for min karriere har været sprog og kommunikation

Historien begynder for mange år siden, hvor jeg efter afsluttet korrespondenteksamen i engelsk og tysk arbejdede i et eksportfirma. Dels arbejdede jeg som korrespondent med at skrive forretningsdokumenter på engelsk, tysk og dansk, og dels tog jeg imod såvel danske som internationale samarbejdspartnere. Jobbet var et hit – jeg kunne bruge såvel mine sprogkundskaber som mine sociale kompetencer i et internationalt miljø. 

Ved siden af at være konkurrence rytter og arbejde i eksportvirksomheden, arbejdede jeg nogle timer om ugen på Fyens Stiftstidende som nyhedsformidler (her udvalgte jeg nyheder, som jeg videreformidlede til abonnenter).  

 

Undervejs havde jeg undervist i ridning og var blevet rigtig glad for denne type formidling. Det førte mig videre til et job som handelsskolelærer i engelsk, tysk og it.  Sommerferierne brugte jeg som rejseleder - hovedsagelig i Tyskland og Østrig. 

 

Færdiggjort blev ED uddannelsen i engelsk, hvorefter jeg  påbegynde kandidatuddannelsen.

 

Denne kom i hus i 2005, hvorefter jeg startede som underviser på universitetet. Igen blev det internationale miljø omdrejningspunktet, da jeg her altid har arbejdet med internationale kolleger og studerende.  

 

Undervejs har jeg taget et par kurser i journalistik på DMJX, da denne genre er oplagt at integrere i mit arbejde. Hvor universitetet er akademisk funderet, er journalistikken mere praktisk baseret. Denne kombination, synes jeg, er uvurderlig i erhvervslivet. 

 

Løbende har jeg bibeholdt kontakten til erhvervslivet ved at hjælpe virksomheder med at optimere kommunikationen på engelsk, tysk og dansk.  

bottom of page