Alle ydelser skræddersys!


Ydelser

Kvalitet og faglighed er omdrejningspunktet

Els-Com tilbyder følgende:

 

  • Foredrag – her får tilhørerne inspiration, som de selv kan bygge videre på
  • Kurser/workshops af kortere eller længere varighed
  • Coaching for individuelle medarbejdere eller grupper
  • Fortløbende konsulentbistand
  • Produktion af tekster

Alle ydelser tilbydes på engelsk, tysk og dansk